سخنرانی استاد مهدی توکلی

شب دوم ماه مبارک رمضان (جلسه اول)

بامداد جمعه 28 اردیبهشت 1397

بیت الحسن مجتبی علیه السلام

مبحث: شرح کوتاهی بر نامه امیر المومنین (ع) خطاب به امام حسن مجتبی (ع)، نامه 31 نهج البلاغه

روضه حضرت علی اصغر ع

 

 

 

برای دانلود فایل صوتی سخنرانی، بر روی این لینک (اینجا)، رایت کلیک نموده و گزینه save را انتخاب نمایید.

 

کلیپ تصویری قسمتی از سخنرانی:

(در صورتی که پس از پخش صدا پخش نمی گردد، بر روی تصویر گزینه قطع صدا را غیر فعال نمایید)

 

Image 2018 06 16 14 07 23 133 GeF
Image 2018 06 16 14 07 23 352 Yzr
Image 2018 06 16 14 07 23 810 Xo7
Image 2018 06 16 14 07 25 161 BYs

سخنرانی استاد مهدی توکلی

شب سوم ماه مبارک رمضان

بامداد شنبه 29 اردیبهشت 1397

بیت الحسن مجتبی علیه السلام

مبحث: شرح کوتاهی بر نامه امیر المومنین (ع) خطاب به امام حسن مجتبی (ع)، نامه 31 نهج البلاغه

روضه امام حسن مجتبی ع

 

 

 

برای دانلود فایل صوتی سخنرانی، بر روی این لینک (اینجا)، رایت کلیک نموده و گزینه save را انتخاب نمایید.

 

کلیپ تصویری قسمتی از سخنرانی:

(در صورتی که پس از پخش صدا پخش نمی گردد، بر روی تصویر گزینه قطع صدا را غیر فعال نمایید)

 

Image 2018 06 16 14 07 13 687 0nA
Image 2018 06 16 14 07 14 736 V1s
Image 2018 06 16 14 07 16 522 0zx
Image 2018 06 16 14 07 17 212 VU3

سخنرانی استاد مهدی توکلی

شب چهارم ماه مبارک رمضان

بامداد یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

بیت الحسن مجتبی علیه السلام

مبحث: شرح کوتاهی بر نامه امیر المومنین (ع) خطاب به امام حسن مجتبی (ع)، نامه 31 نهج البلاغه

روضه حضرت رقیه س

 

 

 

برای دانلود فایل صوتی سخنرانی، بر روی این لینک (اینجا)، رایت کلیک نموده و گزینه save را انتخاب نمایید.

 

کلیپ تصویری قسمتی از سخنرانی:

(در صورتی که پس از پخش صدا پخش نمی گردد، بر روی تصویر گزینه قطع صدا را غیر فعال نمایید)

 

Image 2018 06 16 14 07 09 690 Jos
Image 2018 06 16 14 07 09 903 YjY
Image 2018 06 16 14 07 10 213 EvS
Image 2018 06 16 14 07 12 936 VcR

سخنرانی استاد مهدی توکلی

شب پنجم ماه مبارک رمضان

بامداد دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

بیت الحسن مجتبی علیه السلام

مبحث: شرح کوتاهی بر نامه امیر المومنین (ع) خطاب به امام حسن مجتبی (ع)، نامه 31 نهج البلاغه

روضه امام سجاد ع

 

 

 

برای دانلود فایل صوتی سخنرانی، بر روی این لینک (اینجا)، رایت کلیک نموده و گزینه save را انتخاب نمایید.

 

کلیپ تصویری قسمتی از سخنرانی:

(در صورتی که پس از پخش صدا پخش نمی گردد، بر روی تصویر گزینه قطع صدا را غیر فعال نمایید)

 

Image 2018 06 16 14 06 53 674 P9e
Image 2018 06 16 14 06 56 448 XWR
Image 2018 06 16 14 06 57 409 LW1
Image 2018 06 16 14 06 58 771 LVr
Image 2018 06 16 14 07 00 961 BEi

سخنرانی استاد مهدی توکلی

شب ششم ماه مبارک رمضان

بامداد سه شنبه 1 خرداد 1397

بیت الحسن مجتبی علیه السلام

مبحث: شرح کوتاهی بر نامه امیر المومنین (ع) خطاب به امام حسن مجتبی (ع)، نامه 31 نهج البلاغه

روضه حضرت زینب س

 

 

 

برای دانلود فایل صوتی سخنرانی، بر روی این لینک (اینجا)، رایت کلیک نموده و گزینه save را انتخاب نمایید.

 

کلیپ تصویری قسمتی از سخنرانی:

(در صورتی که پس از پخش صدا پخش نمی گردد، بر روی تصویر گزینه قطع صدا را غیر فعال نمایید)

 

Image 2018 06 16 14 06 41 829 Yea
Image 2018 06 16 14 06 44 540 G1T