سخنرانی استاد مهدی توکلی

 

هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام (میدان رشدیه)

 

شب 25 ماه مبارک رمضان، شنبه 19 خرداد 1397

 

مبحث کلی: شرح سوره مبارکه لقمان - مبحث جلسه: شرح آیه 12 سوره مبارکه لقمان